GODKÄND BILVERKSTAD

        Vi är nu GODKÄND BILVERKSTAD.


        Vi förstår att du vill känna dig trygg vid ditt verkstadsbesök.

        Godkänd Bilverkstad är en ny standard som syftar till att säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt till

        att kräva av en fordonsverkstad. 


         Vad är Godkänd Bilverkstad?

  • Kvalitetssystemet Godkänd Bilverkstad ställer hårda krav på branschen och innebär en kvalitetssäkring
    för dig som konsument.
  • En Godkänd Bilverkstad följer alltid lagar, förordningar, miljökrav, systematiskt arbetsmiljöarbete samt
    Allmänna reklamationsnämndens beslut.
  • Verkstaden kommer årligen bli granskad av tredjepartskontrollanter för att säkerställa att standarden uppfylls.
  • Godkänd Bilverkstad är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket.

 

        Läs mer om Godkänd Bilverkstad på www.godkandbilverkstad.se